BẠN LÀ TRIỆU PHÚ là đối tác chiến lược của MBTI và là đơn vị được quyền tư vấn hướng nghiệp theo chuẩn MBTI của Mỹ tại Việt Nam
XÁC ĐỊNH TÍNH CÁCH, XÁC ĐỊNH NGHỀ NGHIỆP
CHUẨN MỰC NHẤT THẾ GIỚI
Bước 2 : XÁC ĐỊNH SỞ THÍCH
bạn chưa hoàn thành bước 1 hãy chọn 3 nghành nghề yêu thích