BẠN LÀ TRIỆU PHÚ là đối tác chiến lược của MBTI và là đơn vị được quyền tư vấn hướng nghiệp theo chuẩn MBTI của Mỹ tại Việt Nam
XÁC ĐỊNH TÍNH CÁCH, XÁC ĐỊNH NGHỀ NGHIỆP
CHUẨN MỰC NHẤT THẾ GIỚI
Bước 3 : Đánh giá năng lực
Nếu là thành viên vui lòng đăng nhập.Đăng ký thành viên mới tại đây
Làm bài test thử miễn phí tại đây / Mua code tại đây