BẠN LÀ TRIỆU PHÚ là đối tác chiến lược của MBTI và là đơn vị được quyền tư vấn hướng nghiệp theo chuẩn MBTI của Mỹ tại Việt Nam
XÁC ĐỊNH TÍNH CÁCH, XÁC ĐỊNH NGHỀ NGHIỆP
CHUẨN MỰC NHẤT THẾ GIỚI
Bước 1 : XÁC ĐỊNH TÍNH CÁCH, XÁC ĐỊNH NGHỀ
Nhóm ngành nghề
Chọn tối đa 3 nghề mà bạn thích nhất trong danh sách sau
Trực Tiếp Bán Hàng
Cung Cấp Nguồn Lực
Ngành Nghề Đặc Thù