BẠN LÀ TRIỆU PHÚ là đối tác chiến lược của MBTI và là đơn vị được quyền tư vấn hướng nghiệp theo chuẩn MBTI của Mỹ tại Việt Nam
XÁC ĐỊNH TÍNH CÁCH, XÁC ĐỊNH NGHỀ NGHIỆP
CHUẨN MỰC NHẤT THẾ GIỚI
Bước 4 : Bạn mong muốn có lương, thu nhập như thế nào
Nếu có đánh giá hiệu quả Nếu không đánh giá hiệu quả
Lương cố định hàng tháng :
Lương hiệu quả hàng tháng :
(tuỳ theo Doanh nghiệp, có thể đánh giá hiệu quả hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, hoặc có thể không. Tính trung bình hàng tháng là con số mong muốn)
Tổng thu nhập bình quân hàng tháng :
Khu vực:
Trong nước/ngoài nước: