Lợi ích
Hiểu tính cách của bản thân, cũng như tính cách tiềm ẩn để hiểu người hiểu mình trăm trận trăm thắng
Hướng dẫn
“Thực hiện xác định” xong, Bạn tự “Ghi nhận lựa chọn” cho mình.
XÁC ĐỊNH TÍNH CÁCH & NGHỀ CỦA CÁC CHÒM SAO