Lợi ích
1. Với HS, SV: Trải nghiệm công việc thật bằng tranh sinh động, giúp hiểu sâu sắc nghề nghiệp để biết mình có thật sự thích hay không.
2. Người đi làm & Doanh nghiệp: Không những hiểu sâu về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của từng phòng ban, chức vụ, mà còn có được hệ thống KPI bài bản giúp thành công nhanh – bền vững.
Hướng dẫn
Sau khi trải nghiệm sách xong, Bạn tự “Ghi nhận đánh giá” của mình.