Lợi ích
1. Học sinh: chọn nghề, chọn trường
2. Sinh viên, người đi làm: được tuyển dụng, được thăng tiến, được lương cao
3. Doanh nghiệp: tuyển người, trả lương, đầu tư đào tạo - phát triển, quyết định bổ nhiệm phù hợp
Hướng dẫn
Hệ thống tự động ghi nhận kết quả sau khi bạn trải nghiệm “Xác định năng lực”.