BẠN LÀ TRIỆU PHÚ là đối tác chiến lược của MBTI và là đơn vị được quyền tư vấn hướng nghiệp theo chuẩn MBTI của Mỹ tại Việt Nam
XÁC ĐỊNH TÍNH CÁCH, XÁC ĐỊNH NGHỀ NGHIỆP CHUẨN MỰC NHẤT THẾ GIỚI
Bước 5 : Học tập - làm việc
Chọn khu vực và tỉnh thành
Chỉ nên chọn khóa học sau khi hoàn tất báo cáo phân tích
Chọn Các Khóa Học LÀM HIỆU QUẢ
Muốn đảm nhận được chức vụ
Trước khi đi làm/ứng tuyển