Ước mơ - hành động - Đích đến
nếu bạn có sách
nếu bạn cần mã để trải nghiệm các bước
Để thực hiện sứ mệnh của Balance: "Phát triển con người, phát triển Doanh nghiệp, Phát triển Đất Nước", Balance có chính sách thành công nhằm hỗ trợ bạn thành công nhanh hơn, vượt trội hơn và bền vững hơn.
Bước Quyết định cho cả đời
THÀNH CÔNG & HẠNH PHÚC
Phí đơn lẻ Lựa chọn của bạn
Mua đơn lẻ Mua sách Mua đánh giá năng lực Mua khóa học tương tác
1 Xác định tính cách, xác định nghề 790.000 Miễn phí Miễn phí Miễn phí
2 Sở Thích (Trải nghiệm công việc thật trong quyển sách “Bạn là triệu phú”) 150.000
3 Năng lực (Trải nghiệm năng lực cần thiết cho công việc tại http://www.banlatrieuphu.com) 150.000 Miễn phí X 3
4 Tình trạng thị trường lao động (Kiểm tra online như trang web trên) 50.000 Miễn phí Miễn phí
5 Chọn trường (Riêng học online đảm nhân các chức vụ tại link này) 250.000 Miễn phí Miễn phí
6 Xác định khả năng vượt khó 590.000 Miễn phí Miễn phí
7 Đăng tin,tìm việc luong cao (Được trả phí khi người tuyển dụng xem hồ sơ)Miễn phí
TỔNG CỘNG miễn phí
TỔNG CỘNG có phí