Hotline

0912420006
0
X

Bạn đã có tài khoản
tại đây?

Học Online tương tác Trực Tiếp cùng Chuyên gia

Đăng nhập
X

Bạn chưa có tài khoản
tại đây?

Học Online tương tác
ĐẦU TIÊN của Việt Nam

Đăng ký
X
X
Danh mục sản phẩm

Đón lấy thành công cùng chương trình giảng dạy online hiệu quả

Học Đảm Nhận Chức Vụ

  Nâng Tầm Chuyên Viên Tuyển Dụng 1.200 USD
  55 điểm
    Nhập mã BL vào ô: "Nhập mã quà tặng/giảm giá" để nhận ưu đãi còn 49k
    Thời gian áp dụng đến hết 31/03/2018

  4

  957 học viên

  Nâng Tầm Chuyên Viên Tuyển Dụng 1.200 USD

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp Kèm tài liệu 6.820 USDCó sách
  • 399.000 đ

   Trước 19/04/18

  • 850.000 đ

   Trước 07/05/18

  • 2.900.000 đ

   Sau 07/05/18

  Bí quyết trở thành HRD 6.000 USD/ tháng
  43 điểm
    Giá khóa học còn 49k đến hết ngày 15/4
     Chỉ áp dụng đối với Thanh toán online
     Mỗi khóa học chỉ có 6 suất ưu đãi giá 49K

  5

  783 học viên

  Bí quyết trở thành HRD 6.000 USD/ tháng

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp Kèm tài liệu 3.500usdCó sách
  • 699.000 đ

   Trước 26/04/18

  • 1.078.000 đ

   Trước 07/05/18

  • 3,000 USD

   Sau 07/05/18

  Giám đốc nhân sự 6.000 USD/ tháng
  62 điểm
    Tặng sách Bạn Là Triệu Phú 150.000 đồng khi mua khóa học
     hoặc Tặng kèm 1 khóa Nhân tướng học căn bản
     hoặc tặng Vé xem phim CGV, Cafe Starbucks trị giá 100.000 đồng

  5

  759 học viên

  Giám đốc nhân sự 6.000 USD/ tháng

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp Kèm tài liệu 105.522usd
  • 2.090.000 đ

   Trước 27/04/18

  • 4.890.000 đ

   Trước 08/05/18

  • 6,727 USD

   Sau 08/05/18

  Nâng tầm chuyên viên đào tạo và phát triển 1.500 USD/tháng
  69 điểm
    Tặng sách Bạn Là Triệu Phú 150.000 đồng khi mua khóa học
     hoặc Tặng kèm 1 khóa Tướng và Tâm người quản lý
     hoặc tặng Vé xem phim CGV, Cafe Starbucks trị giá 100.000 đồng

  5

  732 học viên

  Nâng tầm chuyên viên đào tạo và phát triển 1.500 USD/tháng

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp Kèm tài liệu 37.956 USD
  • 1.490.000 đ

   Trước 26/04/18

  • 2.990.000 đ

   Trước 03/05/18

  • 4.490.000 đ

   Sau 03/05/18

  Nâng tầm chuyên viên C&B 1.000 USD/tháng
  69 điểm
    Tặng sách Bạn Là Triệu Phú 150.000 đồng khi mua khóa học
     hoặc Tặng kèm 1 khóa Tướng và Tâm nhà sáng lập khởi nghiệp
     hoặc tặng Vé xem phim CGV, Cafe Starbucks trị giá 100.000 đồng
   

  5

  591 học viên

  Nâng tầm chuyên viên C&B 1.000 USD/tháng

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp Kèm tài liệu 6.000 USD
  • 1.200.000 đ

   Trước 20/04/18

  • 4.500.000 đ

   Trước 30/04/18

  • 2,227 USD

   Sau 30/04/18

Khóa học Nhân Tướng

  Tướng và Tâm Người Quản Lý
  35 điểm
    Giá khóa học còn 49k đến hết ngày 15/4
     Chỉ áp dụng đối với Thanh toán online
     Mỗi khóa học chỉ có 6 suất ưu đãi giá 49K

  5

  489 học viên

  Tướng và Tâm Người Quản Lý

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp Kèm tài liệu 4.000 USD
  • 499.000 đ

   Trước 21/04/18

  • 2.000.000 đ

   Trước 30/04/18

  • 4,091 USD

   Sau 30/04/18

  Tướng và tâm nhà sáng lập khởi nghiệp
  52 điểm
    Giá khóa học còn 49k đến hết ngày 15/4
     Chỉ áp dụng đối với Thanh toán online
     Mỗi khóa học chỉ có 6 suất ưu đãi giá 49K

  4

  621 học viên

  Tướng và tâm nhà sáng lập khởi nghiệp

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp Kèm tài liệu 4.500 USDCó sách
  • 790.000 đ

   Trước 23/04/18

  • 2.100.000 đ

   Trước 04/05/18

  • 4,545 USD

   Sau 04/05/18

  Tướng và Tâm Người Thăng Tiến Thu Nhập Cao Bền Vững
  59 điểm
    Giá khóa học còn 49k đến hết ngày 15/4
     Chỉ áp dụng đối với Thanh toán online
     Mỗi khóa học chỉ có 6 suất ưu đãi giá 49K

  5

  1948 học viên

  Tướng và Tâm Người Thăng Tiến Thu Nhập Cao Bền Vững

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp
  • 390.000 đ

   Trước 25/04/18

  • 1.300.000 đ

   Trước 30/04/18

  • 4.890.000 đ

   Sau 30/04/18

  Nhân tướng tình tiền tài tật
  48 điểm
    Giá khóa học còn 49k đến hết ngày 15/4
     Chỉ áp dụng đối với Thanh toán online
     Mỗi khóa học chỉ có 6 suất ưu đãi giá 49K

  5

  1015 học viên

  Nhân tướng tình tiền tài tật

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp
  • 399.000 đ

   Trước 23/04/18

  • 890.000 đ

   Trước 02/05/18

  • 2.790.000 đ

   Sau 02/05/18

  Nhân tướng học căn bản
  37 điểm
    Giá khóa học còn 49k đến hết ngày 15/4
     Chỉ áp dụng đối với Thanh toán online
     Mỗi khóa học chỉ có 6 suất ưu đãi giá 49K

  4.5

  1735 học viên

  Nhân tướng học căn bản

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp Kèm tài liệu 1250 USD
  • 459.000 đ

   Trước 28/04/18

  • 899.000 đ

   Trước 07/05/18

  • 5.000.000 đ

   Sau 07/05/18

  Nhân và tâm tướng trong tuyển dụng nhân viên
  39 điểm
    Giá khóa học còn 49k đến hết ngày 15/4
     Chỉ áp dụng đối với Thanh toán online
     Mỗi khóa học chỉ có 6 suất ưu đãi giá 49K

  4

  915 học viên

  Nhân và tâm tướng trong tuyển dụng nhân viên

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp
  • 349.000 đ

   Trước 27/04/18

  • 690.000 đ

   Trước 09/05/18

  • 3.000.000 đ

   Sau 09/05/18

  4 Kiểu Người đặc trưng trong nhân tướng học
  55 điểm
    Giá khóa học còn 49k đến hết ngày 15/4
     Chỉ áp dụng đối với Thanh toán online
     Mỗi khóa học chỉ có 6 suất ưu đãi giá 49K

  5

  639 học viên

  4 Kiểu Người đặc trưng trong nhân tướng học

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp
  • 840.000 đ

   Trước 19/04/18

  • 2.000.000 đ

   Trước 29/04/18

  • 3.200.000 đ

   Sau 29/04/18

Quản trị Doanh nghiệp, quản trị Nguồn nhân lực

  Nghệ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp
  55 điểm
    Giá khóa học còn 49k đến hết ngày 15/4
     Chỉ áp dụng đối với Thanh toán online
     Mỗi khóa học chỉ có 6 suất ưu đãi giá 49K

  4

  736 học viên

  Nghệ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp Kèm tài liệu 6.820 USDCó sách
  • 759.000 đ

   Trước 19/04/18

  • 2.250.000 đ

   Trước 02/05/18

  • 6,818 USD

   Sau 02/05/18

  Quản trị doanh nghiệp thành công
  95 điểm
    Tặng sách Bạn Là Triệu Phú 150.000 đồng khi mua khóa học
     hoặc Tặng kèm 1 khóa Tướng và tâm người quản lý
     hoặc tặng Vé xem phim CGV, Cafe Starbucks trị giá 100.000 đồng

  4

  498 học viên

  Quản trị doanh nghiệp thành công

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp Kèm tài liệu 17.700 USD
  • 1.590.000 đ

   Trước 23/04/18

  • 3.890.000 đ

   Trước 03/05/18

  • 17,682 USD

   Sau 03/05/18

  Bí quyết trở thành người quản lý 5.000 USD/tháng
    Tặng sách Bạn Là Triệu Phú 150.000 đồng khi mua khóa học
     hoặc Tặng kèm 1 khóa Nhân tướng học căn bản
     hoặc tặng Vé xem phim CGV, Cafe Starbucks trị giá 100.000 đồng

   

  5

  792 học viên

  Bí quyết trở thành người quản lý 5.000 USD/tháng

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp Kèm tài liệu 55.344 USD
  • 2.900.000 đ

   Trước 26/04/18

  • 6.590.000 đ

   Trước 04/05/18

  • 2,450 USD

   Sau 04/05/18

  Nghệ thuật tạo đội ngũ đạt mục tiêu kinh doanh
  101 điểm
    Tặng sách Bạn Là Triệu Phú 150.000 đồng khi mua khóa học
     hoặc Tặng kèm 1 khóa Tướng và tâm nhà sáng lập khởi nghiệp
     hoặc tặng Vé xem phim CGV, Cafe Starbucks trị giá 100.000 đồng

  4

  589 học viên

  Nghệ thuật tạo đội ngũ đạt mục tiêu kinh doanh

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp Kèm tài liệu 16.500 USDCó sách
  • 1.590.000 đ

   Trước 27/04/18

  • 2.900.000 đ

   Trước 09/05/18

  • 1,645 USD

   Sau 09/05/18

  Nghệ thuật lãnh đạo 3P
  40 điểm
    Tặng sách Bạn Là Triệu Phú 150.000 đồng khi mua khóa học
     hoặc Tặng kèm 1 khóa Tướng và tâm nhà sáng lập khởi nghiệp
     hoặc tặng Vé xem phim CGV, Cafe Starbucks trị giá 100.000 đồng

  4

  672 học viên

  Nghệ thuật lãnh đạo 3P

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp Kèm tài liệu 11.400 USD
  • 490.000 đ

   Trước 23/04/18

  • 1.750.000 đ

   Trước 30/04/18

  • 11,364 USD

   Sau 30/04/18

  Cấu trúc doanh nghiệp có lợi nhuận cao
  62 điểm
    Tặng sách Bạn Là Triệu Phú 150.000 đồng khi mua khóa học
     hoặc Tặng kèm 1 khóa Tướng và tâm nhà sáng lập khởi nghiệp
     hoặc tặng Vé xem phim CGV, Cafe Starbucks trị giá 100.000 đồng

  4

  873 học viên

  Cấu trúc doanh nghiệp có lợi nhuận cao

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp Kèm tài liệu 8.150 USDCó sách
  • 850.000 đ

   Trước 23/04/18

  • 2.685.000 đ

   Trước 01/05/18

  • 8,136 USD

   Sau 01/05/18

  Tuyệt chiêu xây dựng chiến lược
  203 điểm
    Tặng sách Bạn Là Triệu Phú 150.000 đồng khi mua khóa học
     hoặc Tặng kèm 1 khóa Tướng và tâm nhà sáng lập khởi nghiệp
     hoặc tặng Vé xem phim CGV, Cafe Starbucks trị giá 100.000 đồng

  5

  579 học viên

  Tuyệt chiêu xây dựng chiến lược

  Chuyên gia Balance

  Là CEO, GĐ Kinh doanh, GĐ Nhân sự, tư vấn hàng trăm doanh nghiệp Kèm tài liệu 27.200 USD
  • 2.999.000 đ

   Trước 25/04/18

  • 5.940.000 đ

   Trước 03/05/18

  • 27,182 USD

   Sau 03/05/18

Bạn là chuyên gia? Hãy tham gia giảng dạy tại:

Tìm hiểu thêm

Tại sao nên học online tại
Bạn Là Triệu Phú?

 • Học đảm nhận chức vụ: Học đảm nhận chức vụ: Balance hướng tới Dụng 9 Hành 10 nên sau khi học, Bạn sẽ đảm nhận được chức vụ và Tương tác trực tiếp với chuyên gia trong lúc học
 • Thanh toán Nhỏ nhận giá trị Lớn: Thanh toán Nhỏ nhận giá trị Lớn: Bạn sẽ nhận được quy trình biểu mẫu trị giá hàng trăm triệu đồng được xây dựng bởi Chuyên gia chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp
 • Giáo dục chủ động: Giáo dục chủ động: Brainstom trước rồi học, học rồi lại thực hành nên bạn cứ thoải mái học từ từ và học với bất cứ phuong tiện gì từ điện thoại xịn đến máy tính mượn của bạn gái cũng tốt thôi
 • Học online và Giao lưu Offline: Học online và Giao lưu Offline: Quá đã luôn với mỗi Tháng hay Quý sẽ Offline với chủ đề phù hợp để các Học viên tha hồi hỏi xoáy giảng viên và kết duyên với học viên khác luôn nếu hợp

Học viên nói về chúng tôi

Design by Kingweb.vnClose